Herroeping

- Herroepingsrecht -

U kunt uw verklaring van overeenkomst binnen twee weken zonder opgaaf van reden in geschreven vorm (b. v. brief, fax, e-mail) of - indien de waren voor het verstrijken van de termijn aan u geleverd worden - door middel van het terugsturen van de artikelen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze notificatie in geschreven vorm. Ter inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping sturen naar:
St Josef Apotheek
Josefstr. 21
52134 Herzogenrath
E-mailadres: info@st-josef-apotheke.de

- Gevolgen van herroeping -


In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide zijden ontvangen verrichtingen geretourneerd te worden en eventuele gebruikmakingen (b.v. rente) gerestitueerd te worden. Mocht u de ontvangen verrichting niet of gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand aan ons kunnen retourneren, dan dient u ons hiervoor in zoverre een vervanging van de waarde te verschaffen. Voor de verslechtering van de artikelen dient u slechts waardevervanging te verschaffen voor zover de verslechtering is terug te voeren tot een omgang met de artikelen die verder gaat dan de toetsing van de eigenschappen en de wijze van functioneren. Onder ?toetsing van de eigenschappen en wijze van functioneren? wordt het testen en uitproberen van de betreffende waren verstaan, zoals ook in een winkel mogelijk en gangbaar is. Artikelen die als pakket verstuurd kunnen worden, dienen op onze kosten en ons risico te worden teruggestuurd. Artikelen die niet als pakket verstuurd kunnen worden, worden bij u afgehaald. Restitutiebetalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van de artikelen, voor ons met de ontvangst daarvan. - Einde van de herroeping -