St. Josef Apotheek

Birgit en Dietmar Heuchel

Josefstr. 21

52134 Herzogenrath- Strass

Telefoon: 0049-2406-12500

Telefax: 0049-2406-12520

E-Mail: info@st-josef-apotheke.de
Eigenaar: Dietmar Heuchel (apotheker)
Plaatsvervangende directrice: Birgit Heuchel (apotheker)
Vertegenwoordigingsbevoegde apothekers: Britta Kruithoff  en Renate Temming
Registergerechtshof: Aken

Registernummer: HRA 3607
Bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Gesundheitsamt Aachen ? Kreis, Steinstr. 87, 52249 Eschweiler

Bevoegde Kamer: Apothekerkammer Nordrhein (Orde van apothekers Noord Rijnland-Westfalen)

Publiekrechtelijke instelling

Poststr. 4

40213 Düsseldorf

Beroepstitel: apotheker (verleend in de Bondsrepubliek Duitsland)

Beroepsregels:

Beroepscode voor apothekers van de deelstaat NRW (Duitsland) De regeling werd vastgelegd door de Apothekerkammer Nordrhein, zie: www.aknr.de

BTW-nummer volgens § 27 a Duitse Wet op omzetbelasting: NL 598973928B01

Inhoudelijk verantwoordelijke overeenkomstig § 55 lid 2 RStV.: Dietmar Heuchel

Naam en adres van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar

Allianz Deutschland AG

Königinstraße 28

D-80802 München

Online geschillenbeslechting overeenkomstig Art. 14 lid 1 ODR-Verordening:

 

De Europese Gemeenschap stelt op http://ec.europa.eu/consumers/odr een platform voor buitengerechtelijke online slechting van geschillen ter beschikking. De St. Josef Apotheek is noch verplicht, noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een bemiddelingsorgaan voor consumenten. Bij geschillen met de St. Josef Apotheek zou het bemiddelingsorgaan "Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. www.verbraucher-schlichter.de " bevoegd zijn. Deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures erkent de St. Josef Apotheek echter niet.

Ons e-mail adres luidt:info@st-josef-apotheke.de

 

Technische realisatie, webhosting en service:

awinta GmbH

Besselstraße 25

68219 Mannheim

Mehr auf der awinta-Homepage

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting

 

Alle gegevens en informatie zijn zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd en worden regelmatig geactualiseerd. Echter kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. In het bijzonder is de St. Josef Apotheek niet aansprakelijk voor de inhoud van links naar deze website of voor de inhoud van externe links. Door middel van de externe links stelt de St. Josef Apotheek ?inhoud van derden" voor gebruik ter beschikking. De St. Josef Apotheek is slechts dan aansprakelijk voor deze inhoud van derden als zij van deze inhoud op de hoogte is, technisch in staat is en het redelijk is om het gebruik van deze inhoud te voorkomen.