Gegevensbescherming

Het is de klant bekend en deze gaat ermee akkoord dat zijn uitsluitend voor de afhandeling van de opdracht en de bestelling benodigde persoonlijke gegevens opgeslagen worden.
De klant geeft uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de St. Josef Apotheek.
De klant kan deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang voor de toekomst herroepen.
De St. Josef Apotheek is in dat geval ertoe verplicht om de persoonlijke gegevens onmiddellijk te wissen, tenzij een bestelling nog niet volledig is afgewikkeld.
In zoverre de St. Josef Apotheek voor het verwerken en uitvoeren van bestellingen persoonlijke gegevens van de klant verzamelt en opslaat, worden deze strikt vertrouwelijk en met inachtneming van het geldende recht aangaande de gegevensbescherming behandeld. De St. Josef Apotheek verstrekt dergelijke gegevens niet aan derden. Dit geldt niet voor de bij de afwikkeling van de overeenkomst betrokken partnerondernemingen.